Μικρά Αγαπημένα

Ο Νόμος του Κάρμα και της Αναγέννησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    

SWAMI BRAHMESHANANDA
Ο πρώην εκδότης του Βεδάντα Κέσαρι, ο συγγραφέας σήμερα είναι Γραμματέας, της Αποστολής Ραμακρίσνα Άσχραμα, Τσάντιγκαρχ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν, και πώς η υπηρεσία μας προς αυτούς, αποτελεί ένα μέρος του νόμου του Κάρμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ας υποθέσουμε ότι ένας αριθμός ατόμων έχουν υποστεί απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών λόγω φυσικής καταστροφής όπως ένας σεισμός. Μια κατάσταση όπως αυτή, θεωρείται ότι προκύπτει εξ αιτίας του συλλογικού Κάρμα των πληγέντων ανθρώπων. Αν και μια κατάσταση προκαλείται από το συλλογικό Κάρμα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο πώς διάφοροι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτήν. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ασχοληθεί με το να μαζεύει χρήματα υπερχρεώνοντας τους πληγέντες, ή κλέβει τους αδύνατους ή φροντίζει μόνο τους κοντινούς και αγαπημένους του. Άλλος μπορεί να αφιερωθεί στην υπηρεσία άλλων από μεγάλη συμπόνια. Ένας άνθρωπος με πνευματική κλίση μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πληγέντες με την στάση πως υπηρετεί τον  Θεό μέσω αυτών (Ναράγιανα Σέβα ‘Narayana seva’ ‘υπηρεσία στον θεό’).


ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς οι τρεις τύποι του πόνου (δηλαδή αντχγιατμίκα ‘adhyatmika’, αντχινταϊβίκα ‘adhidaivika’, και αντχιμπχούτικα ‘adhibhautika’) επηρεάζουν τη ζωή πριν και μετά το θάνατο;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τους τρεις τύπους του πόνου. Αν και δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή πριν από ή μετά από το θάνατο, η αντίδρασή μας σε όλες τις εμπειρίες που αντιμετωπίζουμε, κάνει την διαφορά στη ζωή μας. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό, είναι πώς αντιδρούμε σ’ αυτούς.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν ένας άνθρωπος έχει εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του στη ζωή, μπορεί να ξεφύγει από την αναγέννηση;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Αλλά όλες οι επιθυμίες δεν μπορούν ποτέ να εκπληρωθούν από την απόλαυση. Κάποιος πρέπει να υπερβεί όλες τις επιθυμίες με διάκριση, προσευχή και άλλες πνευματικές πειθαρχίες. Προσευχόμαστε συνεχώς στο Θεό για να μας καταστήσει με λιγότερες επιθυμίες.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την αρχή της μετενσάρκωσης, μια ψυχή, κατά την διάρκεια του θανάτου, αφήνει ένα σώμα και πηγαίνει σε ένα άλλο σώμα. Τότε πώς αυξάνεται ο πληθυσμός της ανθρωπότητας;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι όταν ένας άνθρωπος  αφήνει το χοντροειδές σώμα του, το λεπτοφυές σώμα του ταξιδεύει, σύμφωνα με το νόμο του Κάρμα, σε ένα άλλο χοντροειδές σώμα. Έτσι ο άνθρωπος αναγεννιέται και αυτό συνεχίζεται για όσο ο άνθρωπος έχει επιθυμίες, το υλικό που κάνει ένα λεπτοφυές σώμα. Αλλά πολλά άλλα ζωικά είδη εξαφανίζονται. Εξελίσσονται άραγε αυτά σε ανθρώπινα όντα; Ο Σουάμι Βιβεκάναντα στα Άπαντά του λέει. (CW, 1:430-31):


`… μόνο ο άνθρωπος κάνει Κάρμα. Κάρμα σημαίνει εργασία η οποία θα παράγει αποτέλεσμα. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει και γίνεται ένα Ντέβα, έχει μόνο μια περίοδο ευχαρίστησης, και κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δεν κάνει κανένα νέο Κάρμα, είναι απλά μια ανταμοιβή για το προηγούμενο καλό Κάρμα του. Όταν το καλό Κάρμα εξαντλείται, τότε το υπόλοιπο Κάρμα αρχίζει να παράγει αποτελέσματα, και έρχεται στην γη. Γίνεται πάλι άνθρωπος, και εάν κάνει πολύ καλές εργασίες, καθαρίζεται, πηγαίνει στο Μπραχμαλόκα και δεν επιστρέφει πλέον. Είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι καθώς ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται, ο ζωικός πληθυσμός μειώνεται. Οι ζωικές ψυχές όλες γίνονται άνθρωποι. Τόσα πολλά είδη ζώων έχουν γίνει άνθρωποι ήδη. Που αλλού να έχουν πάει;’

 

 

Πηγή: V e d a n t a K e s a r i ~ 2 3 5 ~ J U N E 2 0 0 7

*******************
Μετάφραση
–ομάδα μελέτης Ραμακρίσνα Βεδάντα–
www.myvedanta.gr