om

Τι είναι η Βεδάντα;

Η σανσκριτική λέξη ΒΕΔΑΝΤΑ μπορεί να χωριστεί σε δύο χωριστές λέξεις, Βέδα και αντα, που κυριολεκτικά το αντα  σημαίνει τέλος ή το αποκορύφωμα των Βεδών.

Οι Βέδες είναι οι κύριες ιερές γραφές των Ινδουιστών. Υπάρχουν τέσσερις Βέδες. Μία απ’ αυτές, η Ριγκ Βέδα που χρονολογείται σύμφωνα με τους μελετητές περίπου στο 2500 π.Χ. Περιέχουν σανσκριτικούς ύμνους σε διάφορους Θεούς, παραδείγματος χάριν, τον Surya (ήλιος), Agni (φωτιά), Ushas (αυγή) και ούτω καθ' εξής. Αυτοί οι ύμνοι χρονολογούνται περίπου από το 2500 π.Χ., και μεταβιβάστηκαν προφορικά από γενιά σε γενιά έως ότου εφευρέθηκε η τέχνη του γραψίματος.

Αν και η πλειοψηφία των ύμνων δείχνει ότι ο πολυθεϊσμός ή η λατρεία των πολλαπλών Θεών ασκούταν στην Ινδία κατά τη διάρκεια του Βεδικού πολιτισμού, η έννοια του ενός Θεού ήταν ευδιάκριτη επίσης σε πολλούς ύμνους. Ξεχωριστός είναι ο ύμνος 1.164.46 της Ριγκ Βέδα.

Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti  η μετάφραση της οποίας είναι:
Η αλήθεια είναι ΜΙΑ, οι σοφοί Την ονομάζουν ποικιλοτρόπως.

Τέτοιες μονοθεϊστικές έννοιες κατέληξαν στη φιλοσοφία της ΒΕΔΑΝΤΑ στα τμήματα που περιέχουν τα συμπεράσματα των Βεδών.

Οι ΒΕΔΑΝΤΙΚΟΙ φιλόσοφοι ανέλυσαν με κριτική και απέρριψαν την έννοια των πολλαπλών θεών και θεαινών και ίδρυσαν ένα βαθύ φιλοσοφικό σύστημα που είναι όχι μόνο σε αρμονία με τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη αλλά επίσης δείχνει να παρέχει μια λογική εξήγηση για τον κόσμο γύρω μας και τις ζωές μας γενικά.

Η ΒΕΔΑΝΤΑ, εντούτοις, δεν περιορίζεται σ’ αυτές τις γραφές και μόνο, περιλαμβάνει όλες τις πνευματικές διδασκαλίες των αγίων και φιλοσόφων, σε κάποια μορφή ή άλλη που η Ινδία έχει παράγει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε χιλιάδων ετών. Επιπλέον, δεν είναι βασισμένη στη ζωή και τις διδασκαλίες οποιουδήποτε συγκεκριμένου αγίου ή προφήτη. Είναι το σύνολο των θρησκειών και των εθνικών πνευματικών εννοιών.
Για να το διατυπώσουμε απλά, η ΒΕΔΑΝΤΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1   Η αλήθεια είναι ΜΙΑ, οι σοφοί την ονομάζουν ποικιλοτρόπως. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ΕΝΑΣ, οι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών,  τον λατρεύουν με διαφορετικές μορφές.
Οι άνδρες και οι γυναίκες, στην κύρια φύση τους, είναι θείοι. Δεν νιώθουν την θεία φύση τους λόγω άγνοιας.
3   Ο στόχος της ζωής τους είναι να συνειδητοποιήσουν αυτή την θεία φύση, ακριβώς όπως ο Ιησούς είπε: ’’Ευλογημένοι είναι ο καθαροί στην καρδιά γιατί αυτοί θα δουν το Θεό’’. (Μτ. 5:1-12) 
4  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνειδητοποιηθεί αυτή η θεότητα. Αυτοί ονομάζονται Γιόγκα.

Η ΒΕΔΑΝΤΑ δεν είναι μόνο μια θεωρητική φιλοσοφία χωρίς οποιαδήποτε πρακτική χρησιμότητα. Είναι ένας τρόπος ζωής και συνειδητοποίησης. Παρέχει πλήρη ελευθερία σε κάθε άτομο να εξελιχθεί ηθικά και πνευματικά σύμφωνα με την πίστη και την πεποίθησή του/της. Περιλαμβάνει διάφορες αλήθειες που βρίσκονται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των διδασκαλιών των παγκόσμιων μεγάλων αγίων και σοφών. Στην ΒΕΔΑΝΤΑ βρίσκεται η συμφιλίωση της θρησκείας με την επιστήμη, και της πίστης με την λογική. Ένας Βεδαντιστής είναι αναζητητής της αλήθειας που αποδέχεται και σέβεται όλες τις θρησκείες ως μονοπάτια με τον ίδιο προορισμό.

Η Σύγχρονη ΒΕΔΑΝΤΑ δόθηκε ως παράδειγμα με τη ζωή και τις διδασκαλίες του Σρι Ραμακρίσνα, και τον πρώτιστο μοναστικό  μαθητή του Σουάμι Βιβεκάναντα ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήρθε στην Δύση να διδάξει την ΒΕΔΑΝΤΑ το 1893.

Οι διδασκαλίες του Σρι Ραμακρίσνα και του Σουάμι Βιβεκάναντα βρίσκονται στα ακόλουθα βιβλία:

 

  1. Το Ευαγγέλιο του Σρι Ραμακρίσνα, που καταγράφηκε αρχικά σε Βεγγαλική γλώσσα από τον Μ. και μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Σουάμι Νικχιλάναντα και δημοσιεύτηκε από το Ramakrishna-Vivekananda Center of New York.
  2.  Άπαντα του Σουάμι Βιβεκάναντα (τόμοι 1 - 8),  Δημοσιευμένοι από το Advaita Ashrama, Calcutta India.

-------------------------------------------

The Vedanta Society of New York
34 West 71st Street
New York , NY 10023

http://vedantany.org/html/whatisvedanta.htm